vencedor: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

vencedor คืออะไร

vencedor คืออะไร

  • adj. y s. Que vence: la vencedora del certamen recogió su premio.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ