teluro: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

teluro คืออะไร

teluro คืออะไร

  • m. quím. telurio.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ