serpenteante: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىserpenteante؟

ما معنىserpenteante؟

  • intr. Andar o moverse formando vueltas y ondas como la serpiente.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك