propiedad: betekenis en definities

Spaans woordenboek

What is propiedad?

What is propiedad?

Woorden zoeken

Upgrade uw ervaring