principios: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

พจนานุกรมสเปน

principios คืออะไร

principios คืออะไร

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ