primer: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىprimer؟

ما معنىprimer؟

  • adj. apóc. de primero.♦ Solo se usa delante de sustantivos masculinos en singular.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك