polias: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

polias คืออะไร

polias คืออะไร

  • f. col. poliomielitis.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ