perfora: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىperfora؟

ما معنىperfora؟

  • tr. Hacer un agujero en algo de forma que lo atraviese total o parcialmente: perforar un túnel.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك