Definitions Spanish

  • adj. Dat heeft vele jaren: een oude iep; een oude persoon. Ook s.
    adj. Que tiene muchos años: un olmo viejo; una persona vieja. También s.