nigeriano: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

nigeriano คืออะไร

nigeriano คืออะไร

  • adj. y s. De Nigeria o relativo a este país africano.
  • De Níger o relativo a este país africano.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ