neutralidad: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

neutralidad คืออะไร

neutralidad คืออะไร

  • f. Cualidad de neutral.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ