morfo: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىmorfo؟

ما معنىmorfo؟

  • pref. y suf. que expresan la idea de 'forma': morfología, antropomorfo.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك