microbiana: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىmicrobiana؟

ما معنىmicrobiana؟

  • adj. De los microbios, causado por microbios o relativo a ellos: enfermedad microbiana.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك