levo: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىlevo؟

ما معنىlevo؟

  • tr. Recoger el ancla: levaron anclas y partieron.
  • intr. Salir del puerto un barco de vela para navegar.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك