lesbianismo: betydning og definisjoner

Spansk ordbok