ladrones: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىladrones؟

ما معنىladrones؟

  • adj. y s. Que hurta o roba.
  • m. Enchufe que permite tomar corriente eléctrica para más de un aparato.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك