ladraron: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىladraron؟

ما معنىladraron؟

  • intr. Dar ladridos el perro.
  • Amenazar sin llegar a hacer nada

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك