irreversible: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

irreversible คืออะไร

irreversible คืออะไร

  • adj. Que no es reversible.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ