ilo: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

ilo คืออะไร

ilo คืออะไร

  • suf. que designa un radical químico: metilo.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ