heteros: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىheteros؟

ما معنىheteros؟

  • adj. y com. col. heterosexual.
  • pref. que significa 'otro' o 'distinto': heterodoxo, heterónimo.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك