expresivos: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىexpresivos؟

ما معنىexpresivos؟

  • adj. Que manifiesta con gran viveza lo que siente o piensa: tiene unos gestos muy expresivos.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك