excepto: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىexcepto؟

ما معنىexcepto؟

  • prep. A excepción de, fuera de, menos, salvo: todos fueron excepto tú.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك