estator: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىestator؟

ما معنىestator؟

  • m. mec. Parte fija o inmóvil de un motor o generador eléctrico, que se contrapone al rotor.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك