enrojecimiento: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

enrojecimiento คืออะไร

enrojecimiento คืออะไร

  • m. Acción y resultado de enrojecer.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ