encurtida: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىencurtida؟

ما معنىencurtida؟

  • tr. Conservar frutos o legumbres en vinagre y hacer que adquieran el gusto de este.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك