señala-designates betydelser, definitioner och översättningar

Spanska ordbok%dictionary_xs%Engelska

Vad är señala? señala heter designates

Vad är designates?

Sök ord

Uppgradera din upplevelse