misma-same betydelser, definitioner och översättningar

Spanska ordbok%dictionary_xs%Engelska

Vad är misma? misma heter same

Vad är same?

Sök ord

Uppgradera din upplevelse