diversas betydelser och definitioner

Spanska ordbok