designio: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىdesignio؟

ما معنىdesignio؟

  • m. Propósito o proyecto de llevar a cabo alguna cosa: la obedecen en todos sus designios.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك