descriptivo: betekenis en definities

Spaans woordenboek