conllevo: betekenis en definities

SpaansTyp een woord