carruaje: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىcarruaje؟

ما معنىcarruaje؟

  • m. Vehículo formado por un armazón de madera o hierro montado sobre ruedas para transportar personas.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك