núcleo-nucli: betekenis, definities en vertalingen

Spaans woordenboek%dictionary_xs%Catalaans

What is núcleo? núcleo is nucli

What is nucli?

Woorden zoeken

Upgrade uw ervaring