Definiciones Español

  • tr. Fer que un cos es durà a terme altre que ocupava. També prnl.: en aquest joc no val la pena passar.
    tr. Hacer que un cuerpo ocupe lugar distinto del que ocupa. También prnl.: en este juego no vale moverse.
  • Sacsejar o remenar una cosa o part d'un cos: sacsejar el cap. També prnl.: la bandera es movia amb el vent.
    Menear o agitar una cosa o parte de algún cuerpo: mover la cabeza. También prnl.: la bandera se movía con el viento.