Definiciones Español

  • Intr. Reduir alguna cosa o consumir part del que abans era: el flux del riu ha disminuït molt. També prnl.: gra disminuït.
    intr. Disminuir algo o consumirse parte de lo que antes tenía: el caudal del río ha mermado mucho . También prnl.: el grano se mermó.
  • tr. Eliminar part de l'import que té dret a algú: baixes han reduït salari.
    tr. Quitar a alguien parte de la cantidad que de derecho le corresponde: las bajas le han mermado el sueldo.