Definiciones Español

  • tr. Faci una persona o cosa igual a un altre o altres, partit: ens han igualat el sou. Més c. prnl.
    tr. Hacer a una persona o cosa igual a otra u otras, equiparar: nos han igualado el sueldo. Más c. prnl.