Definitions Spanish

  • (veu i.) m. joc de pilota juga amb una mena de canya, d'una manera especial que pretén introduir una bola o un disc a l'objectiu de l'equip contrari. Es juga amb patins, gel o herba.
    (voz i.) m. Juego de pelota que se practica con una especie de bastón de forma especial con el que se intenta introducir una bola o disco en la portería del equipo contrario. Se juega sobre patines, hielo o hierba.