Definitions Spanish

  • adj i pron. Núm. targeta. Tres més una: tinc quatre.
    adj. y pron. num. card. Tres más uno: me llevo los cuatro.