Definicije Španjolski

  • f bronzejat fina pell d'un animal petit, com nen, xai, etc.: guants de nens.
    f. Piel fina curtida de un animal pequeño, como el cabrito, el cordero, etc.: guantes de cabritilla.