Definiciones Español

  • tr. Trobat, alguna cosa sobre un suport de base: què es la base per dir que? També prnl.: el ponent ha de basar-se en arguments més sòlids.
    tr. Fundar, apoyar algo sobre una base: ¿en qué te basas para afirmar eso? También prnl.: el ponente ha de basarse en argumentos más sólidos.