Definitions Spanish

  • pron. Indef. i pl. adj. Els uns i els altres; tant: he provat la llimona i aranja i m'agrada tant.
    pron. indef. y adj. pl. El uno y el otro; los dos: he probado el limón y el pomelo y me gustan ambos.
  • tant o tant per dos Loc. pleonastica tant, bas. ♦ la manera tant o tant dos és literària. No confondre amb dos.
    ambos o ambas a dos loc. pleonástica ambos, bas.♦ La forma ambos o ambas a dos es literaria. No confundir con sendos.