asombramos: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

สเปนพิมพ์คำศัพท์

asombramos คืออะไร

asombramos คืออะไร

  • tr. Causar gran admiración o extrañeza. También prnl.: me asombré al verle allí.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ