antidetonante: znaczenie i definicje

Hiszpański słownik/