antemano: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىantemano؟

ما معنىantemano؟

  • loc. adv. t. Con anticipación, anteriormente: conocía de antemano lo que iba a pasar.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك