abnegada: المعنى والتعريفات

الإسبانيةاكتب كلمة

ما معنىabnegada؟

ما معنىabnegada؟

  • adj. Que tiene o demuestra abnegación: vida abnegada; hombre abnegado.

البحث في الكلمات

ارفع مستوى تجربتك