taxonomic: ความหมายและคำอธิบายความหมาย

อังกฤษพิมพ์คำศัพท์

taxonomic คืออะไร

taxonomic คืออะไร

  • Of or relating to taxonomy: a taxonomic designation.

ค้นหาคำศัพท์

อัพเกรดประสบการณ์ของคุณ