Vymedzenie pojmov Angličtina

  • Present participle of venerate.