הגדרות אנגלית

  • Present participle of venerate.