Sąvokų apibrėžimai Anglų

  • impossible to pardon; impossible to excuse or justify