ข้อกำหนด อังกฤษ

  • Not clearly defined; not explicit.